NORSK SELSKAP ETABLERT 1919 – OMSETNING 900 MILL NOK – KONTORER I 5 LAND

Produkter
Søk etter innhold

Utleie av hall

Leie av Hallmakers bygg og haller, enten det dreier seg om lagerbygg, næringsbygg eller idrettsbygg, gir deg frihet og økonomisk forutsigbarhet. Selv om du eier egen tomt, hvorfor binde opp kapital når du kan utgiftsføre den og avskrive den over drift som i et varig leieforhold? Hallmaker Utleie har utviklet et leiekonsept som gir deg stor frihet i forhold til utførelse og endringer på ditt nye bygg, enten du velger å benytte Hallmaker Entrepenør AS, Rubb AS eller Hallmaker Linto AS. Leieavtalen gir deg forutsigbarhet på kostnader og mulighet for å konsentrere deg om egen kjernevirksomhet. Alle vedlikeholdskostnader er inkludert i serviceavtalen.

 

SE REFERANSEPROSJEKTER:


PRODUKSJONSHALL

VERKSTEDHALL