NORSK SELSKAP ETABLERT 1919 – OMSETNING 900 MILL NOK – KONTORER I 5 LAND.
Hallmaker AS er et selskap i Rubb Industries.

Sørvik Fisk

Prosjekt: Notbøteri
Hvor: Værøy i Lofoten
Kunde: Sørvik Fisk AS
Bygginfo: Isolerte stålbygg

 

Sørvik Fisk AS drives av Frank H. Bensvik og Einar Færseth. Bygget brukes til lagring og reparasjon av egne nøter. Hallmaker leverte et isolert notbøteri på 330 kvm. Bygget er 8,5 m høyt og i to etasjer. I første etasje er det notbinger og verksted. I andre etasje er det notbøteri med luker ned til notbingene.

Send forespørsel