NORSK SELSKAP ETABLERT 1919 – OMSETNING 900 MILL NOK – KONTORER I 5 LAND

Produkter
Søk etter innhold

Simas IKS

Prosjekt: Sorteringshall
Hvor: Sogndal
Kunde: Simas IKS
Bygginfo: Stålbygg på 690 kvm
Kontrakt: Kjøpekontrakt NS3430

 

SIMAS er et interkommunalt renovasjonsselskap stiftet 20. mai 1994. I eierkommunene Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal bor det ca. 32.000 mennesker, derav 12.000 abonnenter. Årdal har egen renovasjonsordning, så Simas håndterer i dag om lag 27.000 innbyggere som utgjør rundt 10.000 abonnenter. Miljøstasjonen i Sogndal trengte et stålbygg og Hallmaker ble valgt som utførende entreprenør for bygging av sorteringshallen fordi Simas vurderte at Hallmaker hadde det totalt sett mest økonomiske tilbudet. En uisolert stålhall ble levert i 2003, med liggende platekledning.

Send forespørsel