Kombinasjonsbygg

Building Solutions

Hallmaker leverer kombinasjonsbygg med ulike kombinasjoner av for eksempel kontorer, utstillingsområder, produksjonsarealer og lager. Et kombinasjonsbygg skal ofte ivareta komplekse løsninger for produksjon, kjøl/fryselager og varme.

Når vi planlegger denne type stålbygg fokuserer vi på løsninger med stor grad av fleksibilitet som kan ivareta både nåværende og kommende behov.

Kombinasjonsbygg tilpasset ditt behov

Noe av det første vi vil kartlegge er hvilket behov bygget skal tilfredsstille, type og størrelse på utstyr og maskiner som skal inn-monteres, hvor mange som skal arbeide i bygget etc. Det vil allerede nå også være ønskelig å fastsette hvilke frie innvendige høyder som trengs, antall og størrelse på portåpninger, antall vinduer og dører, hvordan inngangspartiet skal se ut, om det skal være løfteplattform eller heis, behov for parkeringsplasser, slukrenner etc.

Vi kan også bistå med å befare eventuell byggetomt, og veilede vedr. byggesaksprosessen. Om ønskelig kan vår arkitekt være behjelpelig med dokumentasjon i forbindelse med Forhåndskonferanse, nabovarsling etc.

Når kontrakt er inngått vil vi starte med detaljprosjektering av bygget, og de ulike fagområdene belegges med foretak som innehar Sentral Godkjenning , dette gjelder f.eks Konstruksjonssikkerhet, Arkitektur og Brannprosjektering. Du vil nå få en fremdriftsplan fra oss hvor de ulike aktivitetene skisseres.

Samtidig starter som regel prosessen med å søke om rammetillatelse, normalt må det minst påregnes at det tar ca. 12 uker fra søknad sendes inn til den innvilges. Skal det søkes dispensasjoner vil tiden ofte bli lengre.

Når rammesøknad eller igangsettingstillatelse foreligger kan arbeidene starte opp på tomten. Kun mindre ikke-søknadspliktige arbeider kan utføres innen tillatelse fra kommunen foreligger. Når grunn – og betongarbeider er utført, og fundamenter og såle er på plass, monteres stål-konstruksjonen. Deretter starter arbeidet med å montere veggelementer og tak, før innredning og tekniske installasjoner starter opp.

Vi vil sørge for at lokale kvalifiserte underentreprenører som for eksempel elektro, ventilasjon og rørlegging forespørres og kontraheres . Hallmaker påtar seg som oftest å koordinere underentreprenørene og vil normalt sørge for at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på byggeplassen fra arbeidene starter til bygget overleveres.

Send forespørsel

Relaterte referanser

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 67 11 21 00
eller post@hallmaker.no