Flerbrukshall

En allsidig og fleksibel løsning

En flerbrukshall fra Hallmaker er en allsidig og fleksibel løsning. Multihaller er fleksible haller som med enkle grep kan inndeles og tilpasses til flere aktiviteter på samme tid. Vi har et dyktig team innen salg, kalkulasjon og prosjektledelse som med sin kompetanse vil gi deg den aller beste løsningen på ditt neste prosjekt.

Haller tilpasset ditt behov

Vi tilpasser hallen etter behov. I tillegg til spilleflatene er det som regel behov for blant annet garderobedel, kontor, tribuneanlegg og lager. Når du kommer til Hallmaker med dine ønsker, er størrelser og omfang av de ulike arealene noe av det første vi vil kartlegge. Det vil også allerede nå være ønskelig å fastsette hvilke krav som skal innfris for å få spillemidler, antall og størrelse på vinduer og dører, hvordan inngangspartiet skal se ut etc.

Vi bistår fra start til slutt

Hallmaker har prosjektert og bygget mange flerbrukshaller over hele landet. Dette kan være en langvarig prosess som oftest starter med å utarbeide grunnlag både for søknad til kommunen og tippemidler.

Vi kan også bistå med å befare eventuell byggetomt, og veilede vedrørende byggesaksprosessen. Om ønskelig kan vår arkitekt være behjelpelig med dokumentasjon i forbindelse med Forhåndskonferanse, nabovarsling etc. Vi sørger for at du får rask og profesjonell bistand til å realisere den løsningen du ønsker – fra start til slutt.

Detaljprosjektering

Når kontrakt er inngått vil vi starte med detaljprosjektering av bygget, og de ulike fagområdene belegges med foretak som innehar Sentral Godkjenning , dette gjelder f.eks Konstruksjonssikkerhet, Arkitektur og Brannprosjektering. Du vil nå få en fremdriftsplan fra oss hvor de ulike aktivitetene skisseres.

Samtidig starter som regel prosessen med å søke om rammetillatelse, normalt må det minst påregnes at det tar ca. 12 uker fra søknad sendes inn til den innvilges. Skal det søkes dispensasjoner vil tiden ofte bli lengre.

Når rammesøknad eller igangsettingstillatelse foreligger kan arbeidene starte opp på tomten. Kun mindre ikke-søknadspliktige arbeider kan utføres innen tillatelse fra kommunen foreligger. Når grunn – og betongarbeider er utført, og fundamenter og såle er på plass, monteres stål-konstruksjonen. Deretter starter arbeidet med å montere veggelementer og tak, før innredning og tekniske installasjoner starter opp.

Vi vil sørge for at lokale kvalifiserte underentreprenører som for eksempek elektro, ventilasjon og rørlegging forespørres og kontraheres . Hallmaker påtar seg som oftest å koordinere underentreprenørene og vil normalt sørge for at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på byggeplassen fra arbeidene starter til bygget overleveres.

Vil du vite mer? Kontakt oss i dag!

Send forespørsel

Relaterte referanser

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 67 11 21 00
eller post@hallmaker.no