NORSK SELSKAP ETABLERT 1919 – OMSETNING 900 MILL NOK – KONTORER I 5 LAND.
Hallmaker AS er et selskap i Rubb Industries.

Vi bygger forretningen rundt kundens behov

Rubb Gruppen og Hallmaker Gruppen er forberedte på å bygge ekspertise og vekst etter konsolideringen av et nytt partnerskap.

 

Dette er etterfølgende av en vellykket fusjon mellom Rubb og Hallmaker Gruppens stoffbygningsdivisjoner i 2010.

 

Hallmaker gruppen som nå er deleid av Truls Torgersen og Haldorsen familien, vil forme paraply selskapet for et nummer av suksessfulle selskaper i stål og plasthall industrien.

 

Ny CEO Rune Martini har sluttet seg til selskapet for å overvåke alle virksomhetene, den ekspanderende porteføljen av innovative strukturer og assosierte produkter og tjenester.

 

Disse inkluderer Hallmaker Bygg løsninger (Hallmaker Stålbygg løsninger), Plamek (konstruksjon), RentHall AS (leasing og utleie) og Rubb og også Rubb stoffstrukturspesialistene i Norge, Storbritannia, USA, Sverige og Polen.

 

Hallmaker Gruppen tilbyr mer enn et århundre med ekspertise, som begynte med produksjonen av ridesaler og utviklet seg til en av Skandinavias ledende leverandører av stål og plasthall strukturer. Familien som eide selskapet er en ideell støttespiller på bakgrunn av Rubb Gruppen sitt ønske om å opprettholde sin posisjon som verdensledende leverandør av flyttbare stoffkonstruerte bygninger.

 

Rubb Gruppen CEO Rune Martini sier følgende: «Hallmaker og Rubb er begge sterke merkevarer i det markedene vi operer og vi har sterk tro på at videre integrering mellom disse to forretningene vil forbedre våre interne prosesser, styrke vår synlighet i markedet og vise en bred rekkevidde av bygg og tjenester vi kan tilby som en gruppe. Hallmaker og Rubb er komplementære virksomheter på produkter og geografiske markeder. Den nye gruppen er klar for å tilby en større variasjon av produkter og tjenester, inkludert stålbygg, stoffbygg, utleiemuligheter og gjentakende tjenester gjennom våre service/vedlikehold/installasjon avdelinger, til vår lojale eksisterende kundebase så vel som nye kunder.