NORSK SELSKAP ETABLERT 1919 – OMSETNING 900 MILL NOK – KONTORER I 5 LAND.
Hallmaker AS er et selskap i Rubb Industries.

Laksefjord

Prosjekt: Settefiskanlegg
Hvor: Lebesby i Finnmark
Kunde: Laksefjord AS
Bygginfo: Isolert stålbygg

 

Laksefjord AS har sin beliggehet innerst i Friarfjord i Lebesby kommune. Bedriften startet opp i 1987 og har etter utbyggingen i 2015 økt produksjonen til 11,5 millioner smolt pr år. Laksefjord AS har i dag et av verdens største gjennomstrømmingsanlegg med resirkulering, levert av Billund Aqua. De har i dag 19 ansatte fordelt på 17 årsverk. Bedriften eies i dag av Lerøy Aurora AS i Tromsø. Hallmaker har i nært samarbeid med byggherre Norconsult og Billund Aqua levert 3 nye isolerte stålhaller på totalt 5014 kvm. Byggene brukes som settefiskanlegg for produksjon av laksesmolt.

Flerbrukshall

Send forespørsel