NORSK SELSKAP ETABLERT 1919 – OMSETNING 900 MILL NOK – KONTORER I 5 LAND.
Hallmaker AS er et selskap i Rubb Industries.

Send forespørsel

  Idrettshall

  Hallmaker leverer stålbygg med fleksible løsninger, et perfekt valg for din idrettshall.

  Hallmaker er en av Norges ledende aktører innen stålbygg, plasthall, utleie og byggservice. Vi er en av verdens fremste produsenter av miljøvennlige modulbaserte haller og dukløsninger.

  Hvorfor velge stålbygg?

  Å velge stålbygg til din idrettshall gir deg mange fordeler. For det første er dette svært sterke bygg som tåler nordisk vær og vind. Det gjør dem også svært kostnadseffektive, da de ikke ikke krever masse vedlikehold. En idrettshall i stål er også et miljøvennlig alternativ. Stålbygg sparer naturmaterialer, samtidig som selve konstruksjonen resirkulerbar. Enkelte komponenter av bygget kan brukes videre som del av andre bygg.

  En idrettshall i stål sikrer en mer forutsigbar byggeprosess enn andre konstruksjoner. Deler av bygget er prefabrikerte stålelementer som går raskt å sette sammen. Ferdige moduler sørger også for en ryddig byggeplass.

  Våre idrettshaller

  Vi i Hallmaker har levert idrettshall og flerbrukshall til flere skoler og idrettslag over hele landet. Eksempler på tidligere oppdrag er Søndrehallen i Høland, et stålbygg i tre etasjer med spilleflate for håndball, garderober, kafé, spinning og aerobic-saler, og en flerbrukshall i stål til idrettslaget Heming i Slemdal i Oslo. Vi har også levert stålbygg for innendørs fotballbaner til både Molde fotballklubb og Sunndal IL.

  Ønsker du også en idrettshall i stål? Ta kontakt med Hallmaker, så guider vi deg gjennom prosessen. Vi hjelper dere med å definere formålet med deres idrettshall og kan vise til eksempler på tilsvarende bygg. Vi bistår med råd av samarbeidspartnere og kan hjelpe dere med å finne den mest lønnsomme løsningen for deres behov, enten det er kjøp eller leie av idrettshall.

  Leie av idrettshall

  Som totalleverandør av stålbygg, kan du også leie en idrettshall gjennom Hallmaker. Dette gir deg både frihet og økonomisk forutsigbarhet. Hallmaker Utleie har utviklet et utleiekonsept som gir deg stor frihet når det kommer til utførelse og endringer på din idrettshall. Leieavtalen inkluderer alle vedlikeholdskostnader og er et godt alternativ for deg som ønsker å konsentrere deg om egen kjernevirksomhet.

  Vedlikehold

  Plamek tilbyr serviceavtale, noe som reduserer risikoen for uforutsette kostnader og driftsstans i din idrettshall. Avtalen sørger for at kvaliteten og bruksverdien på bygget bevares, gjennom jevnlig og fagmessig vedlikehold. Dette sørger igjen for lave og forutsigbare vedlikeholdskostnader for din idrettshall.

  Serviceavtalen sikrer at kravene i internkontrollforskriften ivaretas på en sikker, økonomisk og effektiv måte. Gjennom avtalen får du tilgang på fagfolk som stiller opp raskt dersom noe uforutsett skulle skje med din idrettshall. Vi har en 48-timers garanti for å utbedre skader ved innbrudd, vannlekkasje, brann, storm, orkan, jordskjelv, påkjørsel eller andre ytre påkjenninger.

  Trenger ditt idrettslag en ny idrettshall? Ta kontakt med oss i Hallmaker, så finner vi den beste løsningen tilpasset ditt behov.