NORSK SELSKAP ETABLERT 1919 – OMSETNING 900 MILL NOK – KONTORER I 5 LAND.
Hallmaker AS er et selskap i Rubb Industries.

Fordeler med stålbygg

1. Det går raskere å sette opp et stålbygg enn bygg i andre materialer.

 

2. Stålbygg er svært sterke og tåler både uvær og orkan.

 

3. Stålbygg er kostnadseffektivt sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder.

 

4. Stålbygg er miljøvennlig fordi annet naturmateriale blir skånet og selve konstruksjonen er resirkulerbar.

 

5. Enkelt komponenter i et stålbygg kan også gjenbrukes.

 

6. Stålbygg har en mer forutsigbar byggeprosess enn andre konstruksjoner.

 

7. Byggeplasser for stålbygg er renere og forurenser mindre enn andre byggemetoder. Årsaken ligger i prefabrikkerte stålelementer som minimerer behovet for lagring og er enklere å montere, slik at selve byggeplassen enkelt kan holdes ryddig.

 

8. Stålbygg er enkle å tilpasse nye bruksområder. Årsaken er at stål i seg selv er fleksibelt, og fordi det er enkelt å bygge videre på et eksisterende stålbygg.

 

9. Stålbygg er en allsidig form for konstruksjon og passer derfor til svært mange ulike formål:

– Flyhangarer
– Idrettshaller
– Lagerbygg
– Butikklokaler
– Verkstedshaler
– Produksjonshaller
– Forretningsbygg
– Havbruk
– Miljøhall
– Båthall
– Opplæringssenter
– MaskinhallSend forespørsel