NORSK SELSKAP ETABLERT 1919 – OMSETNING 900 MILL NOK – KONTORER I 5 LAND.
Hallmaker AS er et selskap i Rubb Industries.

Send forespørsel

  Fiskeoppdrett

  Har du behov for et landbasert anlegg for fiskeoppdrett? Vi i Hallmaker kan hjelpe deg med et skreddersydd bygg, tilpasset dine behov.
   
  Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man avler opp fisk. Fiskeoppdrett var et kjent fenomen allerede i Kina fra 2500 år f.Kr., da hovedsakelig oppdrett av karpefisker i ferskvann. I Norge ble fiskeoppdrett særlig utbredt på 1970-tallet, da man for alvor startet med oppdrett av laks og ørret i merder i havet.
   

  Norsk fiskeoppdrettsnæring

   
  I dag drives det først og fremst kommersiell oppdrett på atlanterhavslaks og regnbueørret. Andre arter som har blitt satset på tidligere, men ikke gitt særlige resultater, er blåskjell, torsk, kveite og steinbitt. Disse artene har vært vanskelige å avle på grunn av biologiske og tekniske problemer som gjør produksjonen svært kostbar.
   
  Den norske fiskeoppdrettsnæringen har vokst kraftig siden oppstarten i 1970-årene. I 2010 produserte Norge over 65 % av verdens oppdrettslaks, og hvert år produseres det mer enn 1,2 millioner tonn fisk, hvorav 95 % av denne laksen eksporteres. I 2015 holdt den norske oppdrettsnæringen rundt 780 millioner laks. Det gjør laks til det husdyret det holdes absolutt mest av i Norge.
   
  Fiskeoppdrett er en viktig næring i Norge, men kommer også med en del miljøutfordringer knyttet til rømming av laks og lakselus. Oppdrettsanleggene er også en betydelig kilde til utslipp av næringssalter og slam. For å få bukt med disse utfordringene jobbes det kontinuerlig med forskning og ny teknologi. Et eksempel på nyere teknologi rettet mot fiskerinæringen er såkalte Stingray-roboter, som dreper fiskelus med en laserstråle, uten at laksen tar skade av det.
   

  Landbasert fiskeanlegg

   
  I landbaserte oppdrettsanlegg blir laks og andre fiskeslag avlet frem i kjempestore vanntanker på land, i stedet for i merder eller lukkede anlegg til sjøs. Én av fordelene med landbasert fiskeoppdrett er at lukkede anlegg på land gir mindre direkte belastning på miljøet.
   
  Blant annet vil man potensielt kunne hindre oppdrettsfisk fra å rømme fra anleggene og dermed eliminere problemet med at lus spres fra oppdrettsfisk til vill laks og ørret. Landbaserte anlegg vil mest sannsynlig også redusere spredning av sykdommer. Et stålbygg fra Hallmaker er et godt alternativ når du skal bygge et landbasert fiskeanlegg.
   
  Utfordringene knyttet til slike anlegg er utskifting av vannet i kummene, noe som har vist seg å være svært kostnadskrevende. Utskiftningen kan enten skje med såkalte gjennomstrømmingssystemer, der vannet kun passerer gjennom kummen én gang.Alternativt kan vannet resirkuleres og brukes flere ganger – såkalt RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture Systems). RAS-alternativet er trolig det mest sannsynlige dersom landoppdrett i stor skala skal bli realitet i tradisjonelle merder i havet skjer denne utskiftingen selvsagt naturlig.
   

  Velg en stålhall fra Hallmaker

   
  Hallmaker er en av Norges ledende aktører for bygg til landbasert fiskeoppdrett. For å sikre optimale forhold for din fiskeoppdrett, kommer våre bygg normalt uten innvendige søyler. Isolerte stålbygg sørger også for tempererte forhold året rundt. Videre dimensjonerer vi bygget etter norske vind- og værforhold, slik at du får en sikker oppføring og bruk av bygget.
   
  Våre haller egner seg spesielt godt til:
   
  – Flyhangarer
  – Idrettshaller
  – Lagerbygg
  – Butikklokaler
  – Verkstedhaller
  – Produksjonshaller
  – Forretningsbygg
  – Havbruk
  – Miljøhall
  – Båthall
  – Opplæringssenter
  – Maskinhall
   
  Med god hjelp fra våre erfarne montører og medarbeidere, kan vi sammen finne en optimal løsning for ditt behov. Med et bygg for fiskeoppdrett fra Hallmaker får du også en fleksibel løsning, der standardiserte moduler enkelt kan settes sammen og utvides dersom ditt plassbehov endrer seg med tiden.
   
  Kontakt Hallmaker i dag for et godt tilbud på ditt neste fiskeanlegg!