NORSK SELSKAP ETABLERT 1919 – OMSETNING 900 MILL NOK – KONTORER I 5 LAND

Produkter
Søk etter innhold

Finnmark Ressursselskap

Prosjekt: Sorteringshall
Hvor:
Hammerfest
Kunde: Finnmark Ressursselskap
Bygginfo: Uisolert stålbygg
Kontrakt: Kjøpekontrakt NS 8406

 

Finnmark Ressursselskap AS er eid av Hammerfest og Kvalsund kommuner. Selskapet ble etablert i 1987 og driver et regionalt mottak for de fleste typer avfall fra næringsvirksomhet, samt innsamling av husholdnings- og fritidsrenovasjon for eierkommunene. Selskapet håndterer også sortert og usortert avfall for videre gjenvinning. Hallmaker oppførte et stålbygg for avdelingen i Hammerfest, og ble valgt fordi Hallmaker har mange gode referanser innen avfallsnæringen. Første byggetrinn på 480 kvm ble levert 2005, og senere utvidet med et tilbygg bestående av en ekstra stålhall på 480 kvm i 2009.

Send forespørsel