NORSK SELSKAP ETABLERT 1919 – OMSETNING 900 MILL NOK – KONTORER I 5 LAND.
Hallmaker AS er et selskap i Rubb Industries.

Avinor - Sogndal Flyplass

Prosjekt: Garasjeanlegg
Hvor: Sandane Lufthavn i Sogndal
Kunde: Avinor AS
Bygginfo: Isolert stålbygg
Kontrakt: Kjøpekontrakt NS 8405

 

Miljøstrategien skal bidra til å konkretisere miljøarbeidet i Avinor og sikre at hele konsernet trekker i samme retning for å nå Avinors miljømål. Den utpekte retningen skal legges til grunn for prioriteringer og kravstilling innenfor miljøarbeidet i hele organisasjonen. Da Avinor var på utkikk etter et nytt stålbygg ble Hallmaker ble valgt som leverandør etter en vurdering hvor hensynet til miljøstrategien og det totalt sett mest gunstige tilbudet ble vektlagt. Avinor fikk levert en stålhall på 600 kvm, som de bruker som garasjeanlegg for flyplassmateriell.

Send forespørsel