Norsk selskap etablert 1919 – omsetning 900 mill nok – kontorer i 10 land

Produkter
Søk etter innhold

Fordeler med stålbygg

1. Det går raskere å sette opp et stålbygg enn bygg i andre materialer.

 

2. Stålbygg er svært sterke og tåler uvær, orkan og til og med jordskjelv.

 

3. Stålbygg er kostnadseffektivt sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder.

 

4. Stålbygg er miljøvennlig, både fordi annen naturmateriale blir skånet, men også fordi selve konstruksjonen er resirkulerbar.

 

5. Enkelt komponenter i et stålbygg kan også gjenbrukes.

 

6. Stålbygg har en mer forutsigbar byggeprosess enn andre konstruksjoner.

 

7. En byggeplass for stålbygg er renere og mindre forurensende enn for andre byggemetoder. Årsaken ligger i prefabrikerte stålelementer som minimerer behovet for lagring og som er enkle å montere slik at selve byggeplassen blir ryddig.

 

8. Stålbygg har mindre avfall enn tradisjonelle byggemetoder fordi de fleste komponentene er prefabrikerte og fordi det meste er resirkulerbart.

 

9. Stålbygg krever mindre vedlikehold enn andre materialer.

 

10. Stålbygg er enkle å tilpasse nye bruksområder. Årsaken er at stål i seg selv er fleksibelt, og fordi det er enkelt å bygge videre på et eksisterende stålbygg.

 

11. Stålbygg er en allsidig form for konstruksjon og passer derfor til svært mange ulike formål:
– Flyhangarer
– Idrettshaller
– Lagerbygg
– Butikklokaler
– Verkstedshaler
– Produksjonshaller
– Forretningsbygg
– Havbruk
– Miljøhall
– Båthall
– Opplæringssenter
– MaskinhallSend forespørsel